Dokumenti

Formular za registraciju Veslačkog saveza Srbije – Preuzmi OVDE


Formular Saglasnosti za snimanje i fotografisanje maloletnih lica Veslačkog saveza Srbije - Preuzmi OVDE

Saglasnost za produženje takmičarske legitimacije VSS-a - Preuzmi OVDE

VESLAČKI KLUB PARTIZAN