Skovan plan za unapređenje Alumni kluba VK Partizan

Alumni klub VK Partizan „troši“ svoju treću godinu od osnivanja. Za to vreme zahvaljujući članarinama i donacijama, pre svega bivših veslača VK Partizan, u Fond Alumni kluba slilo se čak 11.487 evra od kojih je 9.100 utrošeno za kupovinu novog osmerca, prvog nakon tri decenije, dok je trenutno u toku akcija za nabavku novog takmičarskog čamca dvojac-dubl. Sa željom da dodatno osvetle „lik i delo“ Alumni kluba VK Partizan prošle subote sedmorica bivših veslača Partizana, aktuelni prvi trener Aleksandar Ivković, aktuelni članovi Uprave Marko Milačić, Žarko Petrović i Dejan Čavić, te Slobodan Sučević, Nikola Sijerobabin i Miloš Dabić održali su svojevrsni radni sastanak. Na njemu su definisane i četiri tačke delovanja u narednom preiodu.

Prva je da se svi postojeći članovi Alumni kluba, čiji su glavni zadaci okupljanje bivših veslača i pomaganje mlađim kategorijama, dodatno aktiviraju u širenju ove priče i da svako u skladu sa vremenskim mogućnostima promoviše ovaj Klub kod bivših veslača koji do sada nisu uzeli aktivno učešće u njegovom delovanju.

Druga odluka jeste da se na roditeljskim sastancima, koji bi trebalo da se održavaju bar dva puta godišnje, u Klubu pored trenera i predstavnika Partizana prisustvuje i bivši veslač koji bi tom prilikom imao posebno izlaganje na temu svog sportskog i životnog puta koji je gradio i izgradio zahvaljujući veslanju.

Takođe, doneta je odluka da se predloži svim članovima Alumni kluba VK Partizan da odvoje po 1.000 dinara mesečno koji bi direktno ušli u Fond za platu trenera koji bi radio sa pionirima ili kadetima, tj. mlađim kategorijama.

Poslednja tačka odnosila se na potrebu da se ovakvi sastanci redovno održavaju, a s tim u vezi u najkraćem mogućem roku će biti zakazan novi termin u još brojnijem sastavu.

Inače, Alumni Klub VK Partizan je osnovan sa željom da se povežu bivši veslači, da se podrže uspešni mladi veslači i veslačice kao i da se ojača klupski veslački sport, tj. da se razvije klupski život na primeru modernih evropskih i američkih klubova. Delatnost Alumni kluba jeste i održavanje vrednosti kojima se Veslački klub Partizan oduvek izdvajao i dičio, a to su podizanje novih veslačkih generacija, negovanje tradicije uspeha, promovisanje sportskih, društvenih i akademskih vrlina i okupljanje tokom takmičarske sezone povodom regata i prvenstava, te prigodna druženja koja su već uzorna tradicija veterana Partizana.

VESLAČKI KLUB PARTIZAN